ស្ត្រី​និង​កុមារ​ដែល​រង​អំពើហិង្សា​ត្រូវ​បានទទួល​ការផ្តល់​ប្រឹក្សា និង សេវា​សង្គម​នានា​

លោកស្រី ឃ័ន ដា​រី ប្រធានការិយាល័យ​កិច្ចការនារី​ស្រុក​កំពង់សៀម​ថា គណៈកម្មាធិការ​ទទួល​បន្ទុក​កិ​ច្ចា​ការ​នារី និង​កុមារ​ឃុំ សង្កាត់​មាន​តួនាទី​និង​ភារកិច្ច​ដូ​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​យោបល់ និង​ជួយ​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និង​មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ចំពោះ​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​សិទ្ធិនារី និង​កុមារ​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​របស់ខ្លួន​។​

​លោកស្រី​ឃ័ន​ដា​រី​មាន​ប្រសា​ស​ន៏​ថា​គណៈកម្មការ​ស្ត្រី​និង​កុមារ​ឃុំ​ជួយ​ស្ត្រី​និង​កុមារ​ឱ្យទទួល​បាន​សេវា​សង្គម​ប្រកបដោយ​គុណភាព​គណៈកម្មាធិការ​ទទួល​បន្ទុក​កិ​ច្ចា​ការ​នារី​និង​កុមារ​ឃុំ​សង្កាត់​ត្រូវបាន​ដឹកនាំ​ដោយ​ស្ត្រី​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ដែល​បាន​ជាប់ឆ្នោត​ហើយ​មាន​តំណាង​មកពី​វិស័យ​សុខាភិបាល​និង​វិស័យ​អប់រំ​ក៏ដូចជា​ជន​បង្គោល​នៅ​ថ្នាក់ភូមិ​ដែល​អាច​រកបាន​។​លោកស្រី​បន្តថា​គណៈកម្មាធិការ​ទទួល​បន្ទុក​កិ​ច្ចា​ការ​នារី​និង​កុមារ​ឃុំ​សង្កាត់​ត្រូវ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​បាន​យល់ដឹង​អំពី​ច្បាប់​គោលនយោបាយ​នានា​របស់​រដ្ឋ​ពាក់ព័ន្ធ​សិទ្ធិនារី និង​កុមារ បំផុស​ចលនា​សហគមន៍​លើ​វិស័យ​សុខភាព អប់រំ កិច្ចការពារ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ន៏​កុមារ ព្រមទាំង​ការចុះបញ្ជី​អត្រានុកូលដ្ឋាន​ជូន​ទារក និង​កុមារ​។​

​លោកស្រី​បាន​បញ្ជាក់ថា​ចៅសង្កាត់​ដែលជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ត្រូវ​សម្របសម្រួល និង​សហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​ផ្នែក​សង្គម​នានា​មាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ភូមិ និង​សហគមន៍​នៅក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ភារកិច្ច​ខាងលើ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ប្រសិនបើ​កើតមាន​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​,​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ក៏​ជា​អ្នករាយការណ៍​និង​ដើរតួ​ជាទី​ប្រឹក្សា​ដល់​មេឃុំ​ផងដែរ​។

ធឹ​ម​ សារ៉ន