មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​កំពង់ចាម ជា​មន្ទីរ​ដែល​ចំនុះ​ឱ្យ​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​។ មន្ទីរ​ព័ត៌​មានខេត្តកំពង់ចាម មាន​អង្គ​ភាព​ចំនុះ​​៖

១- វិទ្យុ​ជាតិ​ភ្នំប្រុសភ្នំស្រី FM92.50 MHz

២- ទូរទស្សន៍ជាតិ ខេត្តកំពង់ចាម

មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្តកំពង់ចាម ​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ ភូមិបឹងកុក២​​ សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។​

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទៈ ០៩៧ ៥៦៧២ ៣៣៧ / ០១២ ៤៧៨ ៤១៣