បទ​យកការណ៍​៖ ខេត្តកំពង់ចាម បាន​ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ក្នុង​ការទទួល​បដិសណ្ឋាកិច្ច​ភ្ញៀវ​មក​ទស្សនា​កំសាន្ត​នាឱកាស​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​សង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​

​ផលិត​ដោយ​៖ ក្រុមការងារ ទូរទស្សន៍​ជាតិ ខេត្តកំពង់ចាម​-Tv Kampong Cham នៃ មន្ទីរ​ព័ត៌មាន ខេត្តកំពង់ចាម Kg.Cham Provincial Department Of Information​