រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូសទី៣ជាដូសជុំ

នួន សត្យា

(កំពង់ចាម)៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូសទី២ ហើយមានរយៈពេល៤ (បួន) ខែ និងមានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ស្រុកកំពង់សៀម និងក្រុងកំពង់ចាម។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម ទទួលបាន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖