អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន និង​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​ស្ថាប័នរដ្ឋ​ត្រូវ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​វិជ្ជាជីវៈ​ក្រមសីលធម៌ និង​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​

អត្ថបទ៖ ការិយាល័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមAKP

លោកស្រី សម ផល្លា ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តកំពង់ចាម

​ប្រធាន​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តកំពង់ចាម​បាន​ណែនាំ និង​ក្រើនរំលឹក​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​មក​ព​វិស័យ​ឯកជន​ប្រមាណ ២០​នាក់ និង​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ជាច្រើនរូប​ទៀត​ត្រូវ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​វិជ្ជាជីវៈ​ក្រមសីលធម៌​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ និង​នាំគ្នា​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​។ ការបញ្ជាក់​បែបនេះ​គឺធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ឳ​កាស​ដែល​លោកស្រី សម ផល្លា ប្រធាន​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តកំពង់ចាម បាន​បើ​កិច្ចប្រជុំ​មួយ ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន និង​ស្ថាប័ន​ដ្ឋ​នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១​សីហា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ស្ថិតនៅក្នុង​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តកំពង់ចាម​។​

​បើ​យោងតាម​លោកស្រី​ប្រធាន​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តកំពង់ចាម​បាន​បញ្ជាក់ថា នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ នេះ​មាន​គោលបំណង​សំខាន់​៥​ក្នុងនោះ​

១ ជាការ​ជួបជុំគ្នា​ជា​លើកដំបូង និង​ស្វែងយល់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​

២ យល់ដឹង​ពី​ក្រមសីលធម៌​វី​ជ្ជា​ជី​វះ​សារព័ត៌មាន​

៣ បង្កើត​គ្រុប​តាម​Telegram​ដើម្បី​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៅវិញទៅមក​

៤ អ្នកសារព័ត៌មាន​ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​វិស័យ​ឯកជន សូម​ចូលរួម​ជួយ​តាមដាន​ទាំងអស់គ្នា ចំពោះ​ព័ត៌មាន ដែល​ខុសឆ្គង និង​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​

​និ​គោលបំណង​ទី​៥ គឺជា​មិត្ត​យោបល់​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ ផ្សេងៗ​ក្នុងការ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេស នៅក្នុង​សង្គម​ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​។